پذیرش بارمان در مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه یزد

پذیرش بارمان در مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه یزد
عنوان خبر: پذیرش بارمان در مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه یزد
تاریخ ثبت: 1396-08-04

شورای پذیرش مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه یزد در مورخ 1396/07/30 با استقرار شرکت بهین آرمان متخصصین ایساتیس (بارمان) در آن مرکز موافقت نمود.

این استقرار در جهت معرفی بانک اطلاعاتی متخصصین (بارمان) به دانشجویان دانشگاه یزد و با هدف تدوین برنامه توسعه توانمندهای فردی و همچنین شناسایی نوع نیازهای سازمان ها به جذب نیروی متخصص و مشاوره با دانشجویان در زمینه اشتغال با بهره گیری از اصول و روش های علمی و استفاده از آزمون های استاندارد مختلف انجام گردیده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی پرتال مربوط به  بارمان بوده و هرگونه کپی برداری ممنوع می باشد.