آزمون تیپ شخصیتی چیست؟

آزمون تیپ شخصیتی چیست؟
عنوان خبر: آزمون تیپ شخصیتی چیست؟
تاریخ ثبت: 1396-02-13

نیازها، خواسته ها، علایق، مهارت ها، ارزش ها و شخصیت های اشخاص همه با هم متفاوت اند. اگر دو نفر دارای گونه شخصیتی واحدی نباشند، کاری که به نظر یکی جالب است ممکن است برای دیگری ابداً جالب نباشد و حتی اولی از آن بدش آید. متخصصان امور شغلی از مدت ها قبل به این نتیجه رسیده اند که بعضی ها در انجام دادن بعضی کارها موفق تر عمل می کنند، بنابراین بسیار مفید است کاری که انجام می شود با استعداد و توانمندی های فرد به خوبی با هم هماهنگ باشد. با این وصف یافتن ابزاری که بتوان تیپ شخصیتی افراد را شناسایی کرد برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی و استخدامی ضرورت می یابد. 

آزمون تیپ شخصیتی که از دهه ١٩٢٠ تا به اکنون بر روی آن تحقیقات گسترده ای صورت گرفته، این نیاز را برآورده نموده و با استفاده از الگوی ١٦ تیپ شخصیتی افراد مختلف را از نظر شخصیتی از هم متمایز و سپس مشاغل مختلف و متناسب با تیپ شخصیتی مربوطه را معرفی می کند. هر تیپ شخصیتی، برای برخی از گروه های شغلی مناسب است. 

آزمون تیپ شخصیتی تلاش می کند به چهار سئوال زیر پاسخ دهد:

  1. شناسايی اين که ما با دنيا چگونه تبادل و تعامل می کنيم؟ 
  2. انرژی خود را به کجا هدايت می کنيم؟ 
  3. اطلاعات را چگونه جمع آوری می کنيم؟ 
  4. چگونه تصميم می گيريم و ترجيح می دهيم در شرايط سازمان يافته فعاليت کنيم يا استقلال بيشتری داشته باشيم؟

آزمون تیپ شخصیتی بر مبنای سئوالات بالا ٤ معیار کلی را نشان می دهد. این چهار معیار عبارتند از:

  1. برون گرا یا درون گرا بودن 
  2. حسی یا شهودی بودن 
  3. فکری یا احساسی بودن 
  4. منضبط یا ملاحظه کار بودن 

کلیه حقوق مادی و معنوی پرتال مربوط به  بارمان بوده و هرگونه کپی برداری ممنوع می باشد.